ABJ Fotografie
Image default
Zorg

Aanvullende tandartsverzekering kiezen

Bent u op zoek naar een zorgverzekering waarbij u ook een aanvullende tandartsverzekering kunt afsluiten? Denk dan eens aan Salland Zorgverzekeringen. Deze zorgverzekeraar voor inwoners van Gelderland en Overijssel biedt u de keuze uit drie tandartsverzekeringen. Elke verzekering vergoedt 100% van de periodieke controle. Voor alle andere erkende behandelingen krijgt u 75%, tot een maximaal bedrag per jaar.

Orthodontie verzekering voor uw kind

Ook een beugel voor uw kind zit bij de tandartsverzekering van Salland in. Hier hoeft u dus geen aparte orthodontie verzekering voor af te sluiten. En: de vergoeding geldt per jaar, in plaats van eenmalig. Heeft uw kind dus voor langere tijd een beugel nodig? Dan kunt u elk jaar een deel van de kosten vergoed krijgen. En wist u al dat uw kind gratis meeverzekerd is op uw polis? Pas als ze 18 jaar worden, moeten ze een eigen polis hebben en gaan ze betalen voor de zorgverzekering. Uw kind krijgt hier vanzelf bericht van.

Regionale initiatieven

Salland Zorgverzekeringen zet zich in om de zorg voor haar verzekerden nóg beter te maken. Daarom steunt ze lokale initiatieven en projecten, ook als deze zich niet alleen op haar verzekerden richten. Een voorbeeld hiervan is ‘Meer tijd voor de patiënt’. Salland maakt het mogelijk voor huisartsen om meer tijd te besteden aan patiënten die niet genoeg hebben aan de tijd die ze krijgen tijdens het spreekuur. De huisarts krijgt nu de kans om een echt gesprek te voeren en zo achter het dieperliggende probleem te komen. Hiermee worden problemen opgelost, waar eerder alleen de symptomen konden worden bestreden.

https://www.salland.nl/