ABJ Fotografie
Image default
Financieel

Alles over het nut van de Wft Hypothecair Krediet

Wat is een hypotheek?

De term hypotheek verwijst naar een lening die wordt gebruikt voor de aankoop of het onderhoud van een huis, land, of andere soorten van onroerend goed. De kredietnemer gaat ermee akkoord de kredietgever na verloop van tijd te betalen, meestal in een reeks regelmatige betalingen die worden verdeeld in een hoofdsom en rente. Het onroerend goed dient als onderpand om de lening veilig te stellen. Een kredietnemer moet een hypotheek aanvragen bij de kredietverstrekker van zijn voorkeur en ervoor zorgen dat hij aan verschillende eisen voldoet, waaronder een minimale kredietscore en aanbetalingen. Hypotheekaanvragen doorlopen een streng acceptatieproces voordat ze de afsluitingsfase bereiken. Hypotheektypes variëren op basis van de behoeften van de kredietnemer, zoals conventionele en vastrentende leningen. 

Lees hier wat er allemaal komt kijken bij de opleiding Wft Hypothecair Krediet. 

Belangrijke conclusies

  • Hypotheken zijn leningen die worden gebruikt om huizen en andere soorten onroerend goed te kopen.

  • Het onroerend goed zelf dient als onderpand voor de lening.

  • Hypotheken zijn er in verschillende soorten, waaronder met vaste rente en met variabele rente.

  • De kosten van een hypotheek hangen af van het type lening, de looptijd (zoals 30 jaar) en de rentevoet die de kredietverstrekker aanrekent.

  • Hypotheektarieven kunnen sterk variëren, afhankelijk van het type product en de kwalificaties van de aanvrager.

Hoe werken hypotheken?

Particulieren en bedrijven gebruiken hypotheken om onroerend goed te kopen zonder de volledige aankoopprijs vooruit te betalen. De lener betaalt de lening plus rente terug over een bepaald aantal jaren totdat het onroerend goed volledig in zijn of haar bezit is. Hypotheken staan ook wel bekend alls pandrechten op onroerend goed of vorderingen op onroerend goed. Als de lener stopt met het betalen van de hypotheek, kan de geldschieter beslag leggen op het eigendom.

Een huizenkoper verpandt bijvoorbeeld zijn huis aan zijn geldschieter, die dan een vordering heeft op het onroerend goed. Dit verzekert het belang van de geldschieter in het onroerend goed voor het geval de koper zijn financiële verplichting niet nakomt. In het geval van een inbeslagneming kan de geldschieter de bewoners het huis uitzetten, het pand verkopen en het geld van de verkoop gebruiken om de hypotheekschuld af te lossen.

Wft Hypothecair Krediet

De EU-Richtlijn wat betreft Hypothecair Krediet heeft tot doel de markt voor hypothecair krediet te integreren, gemeenschappelijke normen in het hele blok te bevorderen en consumenten op EU-niveau te beschermen door verantwoord te lenen. De richtlijn hypothecair krediet van 2014 is van toepassing op alle leningen die consumenten kunnen krijgen bij de aankoop van een woning. Hier horen de volgende bepalingen bij: 

  • een verplichting voor kredietverstrekkers om duidelijke en gedetailleerde informatie over leningsvoorwaarden aan consumenten te verstrekken; 

  • een verplichting voor kredietgevers om de kredietwaardigheid van consumenten te beoordelen volgens gemeenschappelijke EU-normen; 

  • gemeenschappelijke kwaliteitsnormen en zakelijke gedragsregels voor alle kredietgevers in de EU; 

  • het recht voor consumenten om krediet eerder af te lossen dan in een overeenkomst is bepaald; 

  • een EU-paspoortregeling op grond waarvan kredietbemiddelaars die in een EU-lidstaat actief mogen zijn, in de hele EU diensten kunnen verlenen. 

Sinds de Wet op Financieel Toezicht in werking is getreden, zijn er talrijke aanvullingen geweest in de vorm van aanvullende handelingen (zowel uitvoeringshandelingen als gedelegeerde handelingen) om de sector te versterken. 

Benieuwd welke Wft cursus je nog meer kunt doen? Lees het hier! 

http://financieel.hoffelijk.nl