ABJ Fotografie
Image default
Zorg

Handige praktijksoftware van Incura

Incura is handige software voor praktijkinrichting fysiotherapie, logopedie, oefentherapie, GGZ en ergotherapie. Belangrijke onderdelen van Incura zijn onder meer: agenda, EPD en facturatie. Incura is een officieel WinBase Software & Adviezen BV product. Bij WinBase zijn de mensen enorm betrokken en vakkundig op het gebied van zorg-specialistische gegevens. Dag in dag uit geven zij alles om de fysio software te verbeteren en te verfijnen. Heb jij tips voor aanpassingen? Geef ze door via info@incura.nl of 088 – 946 22 33.

Elektronisch patiëntendossier

EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Deze softwaretool maakt het mogelijk medische cliëntgegevens digitaal te bewaren. Het EPD dient ter vergemakkelijking en ondersteuning van het hele zorgproces van een patiënt. Administratieve en financiële gegevens van cliënten staan niet in het EPD, maar wel in bijvoorbeeld een ZIS (ziekenhuis informatiesysteem). De start van het EPD ligt in het jaar 2008. Alle Nederlandse huishoudens kregen in het najaar een brief in de bus met informatie over het elektronisch patiëntendossier. De primeur aan de zorgverlenerskant was destijds voor de huisartsen in ons land. Later volgden andere artsen, hulpverleners en instellingen. De bij wet vastgelegde, algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 20 jaar. Is die periode verstreken, dan vindt vernietiging van de stukken plaats. Een uitzondering vormen documenten van psychiatrische patiënten die onvrijwillig zijn opgenomen. De wettelijke bewaartermijn bedraagt in dat geval 5 jaar nadat de opname afgerond is. In eerste instantie was het de bedoeling het EPD landelijk uit te rollen. Na een afwijzing van de Eerste Kamer in 2011 zijn echter ‘schotten’ aangebracht. Er bestaan 44 regio’s. Zorgverleners kunnen alleen binnen hun eigen gebied gegevens van cliënten inzien en uitwisselen. De patiënt moet daar dan wel toestemming voor geven. Ziekenhuizen hebben de mogelijkheid buiten de regio gegevens over te dragen.

Incura pro app

Even terug naar Incura. En dan specifiek de Incura pro app. Je kunt ‘m op je laptop, tablet en mobiele telefoon installeren. Zo heb je de planning, de patiëntgegevens en de boekhouding altijd bij de hand. Links naar bijvoorbeeld online artikelen of eigen opnames zijn eenvoudig toe te voegen via de app.

https://www.incura.nl