ABJ Fotografie
Image default
Afvalverwerking

Het transport van puin, stenen en zand

Wanneer u aan het bouwen of verbouwen bent, krijgt u onherroepelijk te maken met het afvoeren van stenen, zand en andere materialen. Het is belangrijk dat u vanaf het begin uw afvalmaterialen gaat scheiden, omdat u anders op de stortplaats voor problemen komt te staan. Wanneer u een container huurt dan is het belangrijk dat de firma, waar u die huurt, daadwerkelijk weet waarvoor de container gebruikt gaat worden. Woont u in Raalte dan is het belangrijk dat u het bedrijf uit die omgeving benadert om de container af te leveren. De afvalcontainer Raalte wordt dan op de juiste plaats bij het bouwterrein afgeleverd. De afvalcontainer Raalte zal worden opgehaald wanneer u een seintje geeft dat hij moet worden leeggemaakt. De container diensten in Raalte zijn goed. Omdat er veel verschillende containers zijn moet u aangeven of het een container moet zijn voor de afvoer van schone grond, dak-, bouw-, sloop-, of puinafval. Afhankelijk van de hoeveelheid kunt u kiezen uit afvalcontainers van 3 m3 of 6 m3 . Er zijn nog grotere, maar dat kunt u aangeven bij de bestelling. De huurprijzen worden afgestemd op de hoeveelheid en het soort afval. Kies voor de beste aanbieder om het afval af te voeren. 

 

Afvoer van schone grond

Wanneer er schone grond moet worden afgevoerd is het mogelijk dat u bij grote hoeveelheden een schone grond verklaring moet hebben. Schone grond en graszoden met zand zijn producten die over het algemeen in een container voor schone grond mogen. Wanneer er vervuilde grond aanwezig is, mag dat zeker niet bij de schone grond in een container komen. In de schone grond mogen er ook geen wortels of andere boomstronken aanwezig zijn. Dus u moet u wel goed laten voorlichten wat u allemaal in de container mag vervoeren om problemen te voorkomen.

 

De bouw- en sloopafval container

In een bouw- en afvalcontainer mag u hout, metaal, papier, plastiek, maar ook puin worden afgevoerd. Gevaarlijke stoffen mogen hier niet bij. Wanneer u dus asbest of andere milieu belastende stoffen heeft, mogen die niet in deze container. Wanneer u gaat verbouwen is het belangrijk dat u vooraf een inschatting maakt wat er allemaal vervoerd moet worden en wanneer de afvoer moet plaatsvinden. Het is belangrijk dat de bouwplaats altijd zoveel mogelijk wordt opgeruimd.  U betaalt per m3 en het soort afval dat moet worden afgevoerd. U kunt ervan uitgaan dat 1 m3 ongeveer overeenkomt met 25 vuilniszakken. Wanneer u een gebouw gaat afreken, om daar te kunnen gaan bouwen, moet u vooraf bekijken welke materialen er allemaal afgevoerd moeten worden. U moet dus ook vooraf bekijken welke materialen er allemaal vrij komen wanneer het dak wordt gesloopt. Er kan asbest zijn gebruikt en daar zult u een speciale afvoer voor moeten regelen. Voor de afvoer van asbest is men streng, omdat het wordt gezien als een gevaarlijke stof voor de gezondheid. Asbest veroorzaakt kanker en dat wil men zoveel mogelijk vermijden. Ga niet zomaar aan de slag wanneer u zelf de verbouwing regelt. Bekijk vooraf waaraan u allemaal moet voldoen om de verbouwing zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wanneer u er in een later stadium achter komt dat er asbest is gebruikt in het deel dat gesloopt moet worden dan kan er bij een eventuele controle de bouw worden stilgelegd. Dat kunt u voorkomen door alles ruim vooraf te bekijken en de containers te bestellen die u nodig heeft.

 

https://reko-raalte.nl/