ABJ Fotografie
Image default
Architectuur

Verschillende soorten booronderzoeken

Wanneer u een archeologisch onderzoek wil laten plegen moet u eerst de benodigde informatie hebben over verschillende booronderzoeken. Het hangt natuurlijk af van de informatie wat verkregen moet worden van welk onderzoek er gepleegd moet worden. Dit artikel wijst meer uit over de verschillende booronderzoeken die er bestaan en welke u moet kiezen.

 

Wat is een booronderzoek?

Een booronderzoek is een archeologisch onderzoek en wordt vaak gedaan wanneer een archeoloog verwachtingen heeft van het plangebied. Om deze verwachtingen te kunnen testen wordt er dan een booronderzoek gedaan zodat men niet gelijk de gehele grond hoeft open te halen. Er wordt dan een verwachting opgesteld van de opbouw van de grond zodat er gekeken kan worden naar hoe realistisch de verwachting van de archeoloog is.

Verschillende soorten booronderzoeken

Er zijn veel verschillende soorten booronderzoeken, deze worden allemaal uitgevoerd op verschillende onderzoeken. Ze passen dus vaak goed bij de situatie waarin ze worden gebruikt. Zo zijn er verkennende, karterend en waarderende booronderzoeken.

Wat is een verkennend booronderzoek

Na het vooronderzoek van een archeoloog wordt er een verkennend booronderzoek gedaan. Dit is een kleine toetsing van de verwachtingen van het onderzoek. Hier wordt vastgesteld of de bodemopbouw nog steeds in tact of dat het misschien ooit bewoond was. Dit soort onderzoek heet ook wel het inventariserend veldonderzoek.

Wat is een karterend booronderzoek?

Bij een karterend onderzoek gaat men nog een stap verder dan bij het verkennende onderzoek. Hierbij wordt het aantal boringen verhoogd per vierkante meter waardoor veel meer details in de ondergrond bloot worden gesteld. Zo kunt u  precies zien wat voor soort grond zich onder u bevindt, denk hierbij aan houtskool maar ook leem. Door dit onderzoek te doen kunt u de archeologische waarde vaststellen en daarbij ook de omvang en kwaliteit beoordelen.

Wat is een waarderend booronderzoek?

Een waarderend onderzoek beoordeeld of de plek vastgesteld moet worden voor een volledig onderzoek. Niet alleen dit wordt vastgesteld maar ook hoe de vindplaatsen vervolgens te behouden zijn en veilig gehouden kunnen worden. Verder wordt er bepaald hoe nieuwe ontwikkelingen het onderzoek kan beïnvloeden en hoe we dit kunnen voorkomen zodat we het onderzoek geheel vlekkeloos kunnen uitvoeren. Dit soort onderzoeken worden veel minder uitgevoerd omdat normaliteit er een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd. Dit kan namelijk ook archeologische grondsporen vaststellen waardoor een waarderend onderzoek in veel gevallen als overbodig wordt gezien.

Het proces van een onderzoek

Wanneer er een archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden moet deze eerst aangemeld worden bij het centraal Archeologisch Informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hierna kan het onderzoek worden gestart in de verschillende fases. Er worden steeds grotere en langere boren gebruikt na mate het onderzoek vordert, elke lengte en breedte aangepast aan het bepaalde onderzoek. Nadat het onderzoek is uitgevoerd komt er natuurlijk een resultaat uit het onderzoek. Het onderzoek en daarbij ook de resultaten worden gerapporteerd in een Transectrapport. Hierin staan onder andere veel technische cijfer resultaten maar ook foto’s en advies worden hierin gedeeld. Na het lezen van dit artikel heeft u een beeld kunnen ontwikkelen van de verschillende soorten booronderzoeken die wij uitvoeren. Heeft u nog steeds behoefte aan meer informatie of heeft u belang bij een onderzoek als hierboven gelezen dan kunt u altijd een bezoek plegen aan onze website. Wij helpen u graag.

https://transect.nl