ABJ Fotografie
Image default
Gezondheid

Wat krijg je vergoed voor mondzorg tot 18 jaar?

We gaan allemaal naar de tandarts voor controles, gebitsreinigingen en andere mondzorg. Omdat jongeren tot hun 18e automatisch meeverzekerd op de polis van de ouders. Na de 18e verjaardag verandert dit. In dit artikel meer over wat er verandert in de vergoedingen voor jongeren en volwassenen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering tot 18 jaar

Op het moment dat een jongere tot 18 jaar is meeverzekerd op de polis van één van de ouders komen vrijwel alle vergoedingen voor mondzorg vanuit de basisverzekering, zonder dat hier eigen risico over betaald hoeft te worden. Check wel altijd even of je tandarts in Breda gecontracteerd is bij jouw verzekeraar. Anders heb je kans dat niet het volledige bedrag wordt vergoed.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering tot 18 jaar

De enige vergoeding die vanuit de aanvullende verzekering wordt geregeld voor jongeren tot 18 jaar is die voor orthodontie. Vanuit de basisverzekering is er geen vergoeding mogelijk voor orthodontie. Afhankelijk van je aanvullende verzekering kun je voor de ortho in Breda een vergoeding krijgen van ongeveer €1000,- tot €2500,- krijgen. dit is een eenmalig bedrag voor de gehele looptijd van de verzekering. Let wel, het gaat hier dus om de aanvullende verzekering van de ouder waarbij het kind meeverzekerd is.

Voor volwassenen is er vanuit de aanvullende verzekering ook een vergoeding voor orthodontie mogelijk, al ligt dit bedrag aanzienlijk lager. Informeer als volwassene naar de beugel van Invisalign. De kortere behandeltijd scheelt behoorlijk in de kosten.

Uitzonderingen met collectieve verzekeringen

Vergoedingen voor een bezoek aan de tandarts of bijvoorbeeld de mondhygiënist in Breda kunnen afwijken wanneer je een collectieve aanvullende verzekering hebt via je werk. Werkgevers kunnen onder bepaalde omstandigheden een apart pakket krijgen wanneer hun medewerkers zich een bepaalde zorgverzekering afsluiten. Ben je aangesloten bij een collectieve verzekering? Bekijk de dan de voorwaarden op de website van de desbetreffende verzekeraar.