ABJ Fotografie
Image default
Bedrijven

Kosten van energie uitrekenen

De tweede wet van Newton stelt de nettokracht op een voorwerp gelijk aan de snelheid van de verandering van zijn momentum, dat wil zeggen het product van de massa van een lichaam en zijn snelheid. De derde wet van Newton, die van actie en reactie, stelt dat wanneer twee deeltjes op elkaar inwerken, de krachten die ze op elkaar uitoefenen gelijk zijn in grootte en tegengesteld in richting. Al deze mechanische wetten samen maken het in principe mogelijk om de toekomstige bewegingen van een reeks deeltjes te bepalen, op voorwaarde dat hun toestand van beweging op een bepaald moment bekend is, evenals de krachten die ertussen en van buitenaf op inwerken. Uit dit deterministische karakter van de wetten van de klassieke mechanica zijn in het verleden diepgaande (en waarschijnlijk onjuiste) filosofische conclusies getrokken en zelfs toegepast op de menselijke geschiedenis.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

Op het meest elementaire niveau van de fysica liggend, worden de wetten van de mechanica gekarakteriseerd door bepaalde symmetrie-eigenschappen, zoals geïllustreerd in de eerder genoemde symmetrie tussen actie- en reactiekrachten. Andere symmetrieën, zoals de invariantie (d.w.z. onveranderlijke vorm) van de wetten onder reflecties en rotaties in de ruimte, omkering van tijd, of transformatie naar een ander deel van de ruimte of naar een ander tijdperk, zijn zowel in de klassieke mechanica als in de relativistische mechanica, en met bepaalde beperkingen, ook in de kwantummechanica aanwezig. De symmetrie-eigenschappen van de theorie kunnen aantoonbaar als wiskundige gevolgen hebben: basisprincipes die bekend staan als behoudswetten, die de bestendigheid in de tijd van de waarden van bepaalde fysische grootheden onder voorgeschreven omstandigheden bevestigen. De geconserveerde hoeveelheden zijn de belangrijkste in de natuurkunde, waaronder massa en energie (in de relativiteitstheorie zijn massa en energie gelijkwaardig en worden samen geconserveerd), momentum, impulsmoment en elektrische lading.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

RuimteVolgende50
Thermodynamica
De studie van de zwaartekracht
Dit onderzoeksgebied is in het verleden om historische redenen binnen de klassieke mechanica geplaatst, omdat beide velden door Newton tot een hoge staat van perfectie werden gebracht en ook vanwege het universele karakter ervan. De zwaartekrachtswet van Newton stelt dat elk materieel deeltje in het universum elk ander deeltje in het universum aantrekt met een kracht die zich langs de lijn tussen de twee beweegt en waarvan de kracht recht evenredig is met het product van hun massa’s en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun scheiding. Newton’s gedetailleerde verantwoording van de banen van de planeten en de Maan, evenals van subtiele gravitatie-effecten zoals de getijden en de precessie van de equinoxen (een langzame cyclische verandering in de richting van de draaias van de Aarde) door deze fundamentele kracht was de eerste overwinning van de klassieke mechanica. Er zijn geen verdere principes nodig om de belangrijkste aspecten van raketten en ruimtevluchten te begrijpen (hoewel er natuurlijk een formidabele technologie nodig is om ze uit te voeren).

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

Laser Interferometer Space Antenna (LISA)LISA, een Beyond Einstein Great Observatory, is gepland voor lancering in 2015. De LISA, die gezamenlijk wordt gefinancierd door de National Aeronautics and Space Administration (NASA) en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA), zal bestaan uit drie identieke ruimtevaartuigen die de aarde over een afstand van ongeveer 50 miljoen km (30 miljoen mijl) in haar baan zullen volgen. Het ruimteschip zal stuwraketten bevatten om ze te manoeuvreren in een gelijkzijdige driehoek, met zijden van ongeveer 5 miljoen km (3 miljoen mijl), zodat het centrum van de driehoek zich langs de baan om de aarde zal bevinden. Door de transmissie van lasersignalen tussen de ruimtevaartuigen (in wezen een gigantische Michelson-interferometer in de ruimte) te meten, hopen wetenschappers zwaartekrachtsgolven op te sporen en nauwkeurig te meten.
Laser Interferometer Space Antenna (LISA)LISA, een observatorium voorbij Einstein Great Observatory, is gepland voor lancering in 2015. De LISA, die gezamenlijk gefinancierd wordt door de National Aeronautics and Space Administration (NASA) en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA), zal bestaan uit drie identieke ruimtevaartuigen die de aarde ongeveer 50 miljoen km (30 miljoen mijl) in haar baan zullen volgen. Het ruimteschip zal stuwraketten bevatten om ze te manoeuvreren in een gelijkzijdige driehoek, met zijden van ongeveer 5 miljoen km (3 miljoen mijl), zodat het centrum van de driehoek zich langs de baan om de aarde zal bevinden. Door de transmissie van lasersignalen tussen de ruimtevaartuigen (in wezen een gigantische Michelson-interferometer in de ruimte) te meten, hopen wetenschappers zwaartekrachtsgolven op te sporen en nauwkeurig te meten.
Encycleren

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ