ABJ Fotografie
Image default
Bedrijven

Verbeter de teamontwikkeling door coaching

De manieren van fijne teamontwikkeling coaching veranderen steeds. Omdat in de bedrijfscultuur in veel bedrijven zich blijft ontwikkelen. Denk aan waar vroeger een duidelijke verhouding was tussen baas en werknemers, nu is daar meer een samenwerking tussen specialisten en ervaringsdeskundige. Waar vroeger iedereen zijn leven lang bij dezelfde baas bleef, zijn er nu zzp’ers die maar een paar maanden bij ieder bedrijf werken. Daarnaast zijn er veel mensen die onafhankelijk van hun collega’s hun taken uitvoeren en hun werk alleen soms op een ander hoeven af te stellen. Door al deze veranderingen in de  bedrijven, verandert teamontwikkeling coaching ook. Waar vroeger werd geluisterd naar de werknemers, om vervolgens voor te leggen aan de baas wat de input van zijn werknemers was, wordt nu een discussie gehouden. Hierbij is de taak van de begeleider bij de teamontwikkeling coaching dat hij de discussie gaande houdt. Eén van de vragen die de begeleider bij teamontwikkeling coaching zal vragen is: Hoe gaan jullie dat aanpakken? Dit omdat er in overleg vaak tot een actiepunt wordt gekomen, maar minder vaak de actie ook echt ondernomen wordt.

Actie ondernemen

Het is de bedoeling dat er na een sessie teamontwikkeling coaching actie ondernomen wordt. De punten die bepaald zijn tijdens het overleg moeten tot hun werking komen. Hiervoor moet tijdens de teamontwikkeling coaching een duidelijk beeld zijn geschept over hoe de gewenste resultaten te behalen zijn, ook moeten er deadlines op de uitvoering worden gesteld, anders is de kans op verbetering klein. Dit  is een voordeel van teamontwikkeling coaching, zelf deze vragen stellen aan collega’s wordt namelijk als lastig ervaren. Het komt over alsof je niet gelooft dat de anderen de plannen echt gaan uitvoeren, als je vraagt wat de deadline is. Deze onprettige taak zal de begeleider dus op zich nemen, zo kan uw bedrijf verbeteren.