ABJ Fotografie
Image default
Rechten

Dit is op welke schadevergoeding u na een ongeval recht heeft

In dit artikel wordt ingegaan op het auto-ongeluk als ongeval. Een auto-ongeluk kan de manier waarop slachtoffers leven drastisch veranderen. De uitdaging om uw gezondheid en financiën te herstellen is niet eenvoudig. Als u niet oppast, kunt u uiteindelijk een schikking accepteren die lager is dan nodig is om de kosten van uw letsel te compenseren.

Heeft u recht op een schadevergoeding na ongeval? Lees hier wat u moet doen. 

Schadevergoeding na ongeval 

Hoewel u waarschijnlijk weet dat u een vergoeding kunt krijgen bij een auto-ongeluk, begrijpen maar weinig mensen welke vergoedingen er beschikbaar zijn. Het is meer dan gederfde lonen en medische kosten. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten vergoedingen die u kunt krijgen nadat u gewond bent geraakt door de nalatigheid van een andere bestuurder.

De vergoeding die u kunt krijgen na een ongeval is afhankelijk van veel factoren. De staat waarin u gewond bent geraakt, het voertuig waarin u gewond bent geraakt en of u de bestuurder of passagier bent, spelen allemaal een rol bij uw schadevergoeding.

Als u een auto-ongeluk heeft gehad door het roekeloze of onachtzame ongeval van iemand anders, heeft u misschien al gemerkt dat het ongeval u meer kost dan medische rekeningen. 

De volgende schadevergoedingen na ongeval kunt u claimen: 

  • Materiële schade: Hieronder valt ook schade aan uw auto en andere persoonlijke eigendommen.

  • Loonverlies: Als u door een blessure niet kunt werken, kunt u een compensatie krijgen voor gemiste loonstrookjes. U kunt ook gecompenseerd worden voor het verlies van PTO-voordelen en andere personeelsbeloningen.

  • Medische kosten: medische rekeningen stapelen zich op met uitgebreide verwondingen. Deze kosten zijn vergoedbaar.

  • Pijn en lijden: Een ernstig ongeval resulteert in meer dan alleen een paar rekeningen. Naast uitgebreide financiële kosten, kunt u ook veel pijn hebben. Hoeveel zou u betalen om weer gezond en pijnvrij te zijn? Daarom kunt u een vergoeding krijgen voor pijn en lijden.

  • Verlies van “consortium”: Consortium is een wettelijke term voor het gezelschap van een echtgenoot of echtgenote. Mogelijk krijgt u een vergoeding voor het verlies van lichamelijke intimiteit die u heeft geleden als gevolg van uw letsel.

  • Gebrek aan plezier: u kunt mogelijk niet meer de activiteiten doen die u ooit leuk vond. Dit is ook vergoedbaar.

  • “Punitive” schadevergoeding: Punitive damage is niet bedoeld om u voor iets in het bijzonder te compenseren. Ze zijn bedoeld om gedrag bij anderen te ontmoedigen dat ertoe kan leiden dat meer mensen gewond raken. Punitieve schadevergoedingen zijn niet in alle gevallen beschikbaar. Over het algemeen kunt u alleen een punitieve schadevergoeding krijgen als de persoon of het bedrijf die u schade heeft toegebracht opzettelijk of roekeloos heeft gehandeld.

Wanneer verzekeringsmaatschappijen hun eerste schikkingsaanbod presenteren, is dit vaak veel minder dan u verdient, omdat het mogelijk alleen de medische kosten weerspiegelt die u al heeft verzameld. 

Over ‘niet-economische’ schade

Niet-economische schade is schade waarvoor geen vast bedrag in euro’s is vastgesteld. Om bijvoorbeeld het bedrag van uw verloren loon vast te stellen, moet u uw salaris, gemiste tijd en verwacht verlies van toekomstige inkomsten berekenen.

Het is echter moeilijker om uw pijn en lijden te kwantificeren. Daarom heeft u tijdens onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij en tijdens het proces een advocaat nodig die de werkelijke waarde van uw claim begrijpt. Te vaak nemen letselslachtoffers genoegen met minder dan ze verdienen, omdat ze niet op de hoogte zijn van hun rechten op grond van de wet. Het is niet verwonderlijk dat verzekeringsmaatschappijen slachtoffers van letselschade niet alle vergoedingen vertellen waarop ze volgens de wet recht hebben.

Bent u slachtoffer geworden van een auto-ongeluk? Lees hier alles wat een letselschade bureau voor u kunt betekenen.

http://letselschadebureau.nl