ABJ Fotografie
Image default
Dienstverlening

Hoe zit de planning van een archeologisch onderzoek eruit?

Een archeologisch onderzoek wordt in veel gevallen gedaan om de bodem zodanig te onderzoeken waardoor men kan uitsluiten of en waar er waardevolle materiële resten in de grond zit. Deze resten kunnen gebouwen, gebruiksvoorwerpen of graven zijn. Wanneer archeologen deze resten bekijken en bestuderen, leren ze meer over gebruiken en levenswijzen uit verschillende tijden. Dit kan heel waardevol zijn, daarom wordt er in bijna alle gevallen een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

 

Is zo’n onderzoek verplicht?

In bijna elk geval is een bodem onderzoek verplicht. Dit is verplicht wanneer u in de bodem gaat roeren en uw bodem een dubbelbestemming Waarde heeft. Dat kan inhouden dat het een wettelijk beschermd archeologisch monument is. Wanneer dit onderzoek in deze twee gevallen verplicht wordt, kan het zijn dat de bodemingrepen niet uitgevoerd mogen worden of onder voorwaarden.

 

Wat zijn de fases van een onderzoek?

Allereerst wordt er een bureauonderzoek uitgevoerd. In dit bureauonderzoek worden archieven maar ook oude kaarten of gegevens over de bodem geanalyseerd. Dit allemaal met het doeleinde om een verwachting te creëren.

Ten tweede wordt er een veldonderzoek uitgevoerd waarbij het onderzoeksgebied door middel van boringen in kaart wordt gebracht. Door dit onderzoek kan de verwachting worden bijgesteld mits dit nodig is.

Ten derde worden er proefsleuven aangebracht. Dit met het doel om te kijken wat voor soort archeologische sporen er aanwezig zijn, maar ook wat de kwaliteit en datering is. Hieruit wordt vastgesteld of er begeleiding bij de opgraving nodig is.

Wanneer dit allemaal heeft plaatsgevonden zal de opgraving beginnen en worden afgerond. Dit wordt onder begeleiding van een archeoloog gedaan.

 

Wat is het kostenplaatje bij een onderzoek?

Doordat het onderzoek uit zoveel stappen bestaat wordt het kostenplaatje bepaald door meerdere factoren. Dit zijn de voorbereidingskosten, veldwerk kosten en uitwerkings- en rapportagekosten. Het onderzoek gaat namens verplichte protocollen (zie fases van het onderzoek). Denk aan professionals die ingehuurd moeten worden en machines die moeten draaien. Voor een gebied van ongeveer een aantal duizend vierkante meter zal het kunnen oplopen van 7,5 duizend euro tot 56 duizend euro. Dit hangt volledig af van de complexiteit van het onderzoek en hoeveel dagen men er mee bezig is.

 

Hoe lang duurt het onderzoek?

Ook dit hangt wederom af van de complexiteit van het onderzoek. Het is afhankelijk van de grootte van het gebied en het type onderzoek. Een bureauonderzoek en booronderzoek kan van 1 tot 3 weken duren en de begeleiding proefsleuvenonderzoek en opgraving van 4 tot 12 weken.

 

Een grondradaronderzoek

Dit grondradar onderzoek is een speciale dienst die het Transect bedrijf uitvoert. Dit onderzoek kan ervoor zorgen dat je zonder boringen en/of opgravingen archeologische sporen in kaart kan brengen. Transect heeft een grondradar met quad in bezit en heeft dan ook al verscheidene projecten met veel succes afgerond. Hierdoor kunt u de fase opgraven of boren vermijden en daardoor kunt u sneller door het onderzoek heen. Dit bespaard u tijd en geld.

 

Wie mag het onderzoek uitvoeren?

Dit soort onderzoeken mogen niet door elk persoon worden uitgevoerd. Alleen gecertificeerde archeologische partijen mogen het onderzoek uitvoeren. Deze partijen moeten in bezit zijn van een BRL 4000 certificaat en werken onder de KNA protocollen.

Ook het Transect bedrijf kan deze onderzoeken verrichten. Ze zijn flexibel, onafhankelijk en erkend. Tevens streven ze ook naar een snelle rapportage waardoor u enorm snel aan de slag kan op uw grondgebied. Ook leveren ze door heel Nederland waardoor ze ook bij u snel en efficiënt aan de slag kunt.

https://transect.nl/archeologisch-onderzoek/