ABJ Fotografie
Image default
Financieel

Wat krijg je bij een erfenis?

Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken, het overlijden van een dierbare. Of dit nu vader, moeder, buurman, tante, oom, neef of nicht is, het is onvermijdelijk iemand te verliezen van wie zielsveel gehouden wordt. In veel gevallen laten deze personen een erfenis na. Dit kan variëren van een geldbedrag, tot een huis, een huisdier, meubels of.. schulden.

Een erfenis dient altijd te worden aanvaardt of te worden verworpen. In het geval van het verwerpen van de erfenis is erfgename niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en op geen enkele wijze betrokken bij de afwikkeling ervan.

Aanvaarden kan op twee manieren, op de zogeheten zuivere manier als op de beneficiaire manier. Wanneer de erfenis beneficiair aanvaardt wordt is men niet aansprakelijk voor het geval er schulden zijn. 

Hieronder een overzicht waar rekening mee gehouden dient te worden in het geval van een geldbedrag of een schuld erven.

 

EEN GELDBEDRAG

Wanneer men een geldbedrag erft dient hier, in de meeste gevallen, erfbelasting over betaald te worden. De hoogte van deze belasting hangt af van de relatie met betrekking tot de overledene en de hoogte van het bedrag. Over een deel van de erfenis hoeft geen belasting te worden betaald, deze vrijstelling hangt af van de relatie met betrekking tot de overledene. Als de waarde van de erfenis lager of gelijk is aan een bepaald bedrag hoeft er geen belasting over betaald te worden.

Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere situaties waarin geen of minder erfbelasting betaalt dient te worden. De belastingdienst heeft een fijne rekentool om de hoogte van de belasting uit te rekenen. Tevens staat er op de website een duidelijk overzicht met betrekking tot de situaties waarin minder of geen belasting betaald dient te worden. 

 

SCHULDEN ERVEN

Wanneer een erfenis zuiver aanvaardt wordt krijgt de erfgename alle goederen en schulden van de overleden persoon. De erfgename heeft recht op alle bezittingen maar is ook aansprakelijk voor alle schulden. Als de schulden meer bedragen dan de bezittingen is er sprake van negatieve nalatenschap. De erfgename zal dan met eigen vermogen de overgebleven schulden moeten betalen. Er is een uitzondering voor gevallen waarin na zuivere aanvaarding confrontatie plaatsvindt met een onverwachte schuld. 

Wanneer een erfenis beneficiair aanvaardt wordt betekent dit dat men niet aansprakelijk is voor de schulden. Ook niet in het geval van eigen vermogen. Maar de erfgename mag daarentegen ook niets van de overige bezittingen hebben, totdat zeker is dat alle schulden betaald zijn.

 

Een erfgename heeft na overlijden drie maanden de tijd om te bepalen of een erfenis aanvaardt wordt of niet. Tijdens deze bedenktijd mogen schuldeisers de erfgenamen niet direct vragen de schulden te betalen.

In geval van twijfel over de keuze kan er advies worden ingewonnen bij een erfrechtdeskundige, zoals een notaris ede.

https://www.notariskantoornovia.nl/notaris-ede/