ABJ Fotografie
Image default
Onderwijs

Energietransitie: het belang van milieubewust denken en doen!

In en rond de steden krijgt iedereen te maken met de energietransitie

In de context van de stedelijke omgeving krijgt vrijwel iedereen te maken met de energietransitie. Hieronder zodat de overgang verstaan van een situatie waarbij vooral traditionele en energie als fossiele brandstoffen gebruikt worden – denk aan (aard)gas en traditioneel stroom -, naar een situatie waarin duurzame en milieuvriendelijke energiewinning de norm is. Deze energietransitie raakt woningeigenaren, huurverenigingen, bedrijfsleiders, ondernemers, agrariërs, stedelijke professionals en overheidsfunctionarissen die bezig zijn met ruimtelijke vraagstukken rond wonen, bouwen, beleid en/of handel. De grote vraag is: hoe kunnen we richting het jaar 2050 met z’n allen richting een samenleving gaan waarin energieneutraal leven en werken voor iedereen de norm is of, beter nog, de gewoonste zaak van de wereld is?
 

Belang van de energietransitie

Een van de belangrijkste argumenten om vaart te maken met de energietransitie is de grote CO2- en stikstofuitstoot wereldwijd. Fossiele brandstoffen zijn hiervoor in belangrijke mate verantwoordelijk. In de tweede plaats moet er op termijn meer gebruikgemaakt worden van wind-, zonne- en waterkrachtenergie, omdat fossiele brandstoffen aan het opraken zijn. Ten slotte is duurzame energiewinning vaak in financieel opzicht veel voordeliger. Uiteindelijk levert de verduurzaming van energiewinning consumenten, bedrijven en overheden extra geld op.

 

Aandachtspunten bij de energieomslag

Er komt voor stedelijke professionals, overheidsmedewerkers en stadsbewoners van alles kijken als het om de verduurzaming van energiegebruik gaat. Heeft u een eigen bedrijf, dan kunt u bijvoorbeeld te maken met omgevingsvergunningen, regelgeving door de overheid op het gebied van bijvoorbeeld asbestgebruik, een meer duurzame inzet van personeel en subsidies op het installeren van zonnepanelen en andere maatregelen die u treft om tot meer verduurzaming te komen van uw bedrijfsvoering.

Mensen die bij de overheid werken verzorgen, afhankelijk van de afdeling, de juiste afhandeling van dit soort regels rond de transitie naar duurzame energie. En zo heeft elke werknemer of beleidsmedewerker in een urbane context met de overgang naar een duurzaam milieu te maken. Of u het nu leuk vindt of niet: iedereen moet hierin mee, omdat het algemeen beleid betreft.

 
Wilt u meer weten over de energietransitie?

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de energietransitie en wast uzelf daar als stedelijk professional, overheidsmedewerker of gemeenteambtenaar in kunt betekenen? Kijk dan eens op onze informatieve website voor meer informatie en vrijblijvend advies. Wij helpen u graag verder om op een wetenschappelijke en onderbouwde manier richting meer verduurzaming te gaan!