ABJ Fotografie
Image default
Vastgoed fotografie

De verduurzaming van vastgoed

Vastgoed wordt steeds duurzamer, waardoor ook de wettelijke eisen steeds strenger worden. Verduurzaming van vastgoed is om meerdere redenen nodig. Vastgoed heeft namelijk een lange levensduur. In die periode veranderen de eisen die organisaties en eindgebruikers stellen aan de huisvesting. Zoals eisen op het gebied van duurzaamheid, CO2-uitstoot, functionaliteit en comfort. Dat betekent dat alleen onderhouden van bestaand vastgoed leidt tot functioneel en esthetisch verouderde huisvesting. Met lagere (duurzaamheids-) prestaties, een lager rendement en een verminderde stakeholdervalue. Om dat de voorkomen moet een gebouwbeheerder zijn gebouw doorlopend verduurzamen.

Hierbij komt automatisch steeds meer vastgoedonderhoud kijken. Je wilt natuurlijk dat je pand in een zo goed mogelijke gezondheid is. Daarnaast is verduurzaming van bestaand vastgoed nodig om aan de klimaatdoelstellingen – zoals het terugdringen van CO2-uitstoot – te voldoen en aan richtlijnen zoals de EDD. Het aandeel van de gebouwde omgeving bij het terugdringen van de CO2-uitstoot is 35 procent en dus zeer relevant. De fout die de regering maakt is dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan nieuwbouw, terwijl dat maar 0,4 procent van de gebouwde omgeving is. Alleen hogere eisen stellen aan bestaande bouw maakt daadwerkelijk een verschil. Er is als doel gesteld om in 2050 als bebouwde omgeving volledig energieneutraal te zijn. Als u als vastgoed beheerder duurzaamheid wil toepassen, als het verduurzamen van het meerjarenonderhoudsplan één van de stappen zijn die u moet zetten. Dit plan wordt gebaseerd op een aantal scenario’s die worden geschetst aan de hand van uw situatie. In een meerjarenonderhoudsplan, of MJOP, wordt inzicht gegeven in het planmatig onderhoud van uw gebouw(en). In een verduurzaamde MJOP kunnen verschillende elementen worden meegenomen als energiebesparing uit slim energiebeheer, zonnepannelen, en door het gebruik van fotografie zal u altijd voldoende inzicht hebben in eventuele gebreken.

http://www.laan35.nl/